201504291430314842dbaBNggk201504291430314893Au5DQhdf201504291430314956YC96oiVF201504291430315003cEVaQTze201504291430315033gF1C1179201504291430315065DbqBjX1D

Solna

Ystad

Örebro

Östersund

Välkommen till Svensk Miljöbas!

Vill ni miljödiplomera er verksamhet?

Kontakta en av Svensk Miljöbas godkända utfärdare så hjälper de er med att komma igång!

Föreningen Svensk Miljöbas förvaltar, utvecklar och kvalitetssäkrar:

Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Här kan ni se vilka företag och organisationer som har ett giltigt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas.

Läs mer under Om föreningen.

Welcome to The Swedish Environmental Base!

The association manages, develops and ensures quality:

  • The national environmental standard adapted for smaller businesses and organizations, with associated demands on issuers and auditors.
  • The method for an Environmental certificate for events

The Swedish Environmental Base is an association with the purpose to promote sustainable development and reduced environmental impact. Here you can read which businesses and organizations who has got a valid environmental diploma.

Read more under "Om föreningen" (The Swedish Environmental Base)

Miljödiplomera verksamheten?

Om ni också vill miljödiplomera er verksamhet eller veta mer om miljödiplomering är det bara att ta kontakt med en av våra godkända utfärdare

Det går också bra att kontakta föreningens styrelse så berättar de mer om hur ni kan gå till väga.  

Bli godkänd revisor eller utfärdare?

Om du vill bli revisor behöver du bland annat delta i våra revisorsutbildningar.

Om du vill att din organisation ska kunna utfärda Svensk Miljöbas miljödiplom behöver ni ansöka om att bli utfärdare.

Svensk Miljöbas logotyper

Svensk Miljöbas logotyp för miljödiplomerade verksamheter finns i två utföranden. Båda logotyperna får användas av miljödiplomerade verksamheter med giltiga diplom.
Svensk Miljöbas logotyp för miljödiplomerade event finns i ett utförande.  

Logotyper & logotypmanual »

Logotyp 1
Logotyp 1

Nyheter

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Årsmöte 2022
Svensk Mljöbas årsmöte 2022 går av stapeln den 19 maj.

Revisorer - Nya rutiner gällande utbildningar och avgifter

Under året har medlemmarna i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas haft utvecklingsmöten om hur revisorsutbildningarna ska utvecklas och hur avgiftsnivåerna ska se ut från och med 2022.


För att läsa mer - läs i länk

Medlemsträffar under hösten 2021

  • 24 september 9.00-12.00 - eventdiplomering
  • 8 oktober kl. 9.00-12.00 - revisorer och utbildningar
  • 22 okktober 13.30-15.30, beslut om eventdiplomering
  • 15 december, kl. 10.00-12.00 Extrastämma

Utbildning i Svensk Miljöbas kravstandard för revisorer.

Nästa tillfälle: 10 november 2021.
Läs mer

2021-05-20
En gemensam hållbarhetsförening
På årsmötena den 20 maj beslutade Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas att gå samman i en gemensam hållbarhetsförening under visionen - Standarder för en hållbar framtid.

2021-03-18
Anbudsförfrågan
Föreningarna Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas ska gå samman i en gemensam förening. Vi ser därför fram emot anbud för framtagning vår nya visuella identitet/grafiska profil. Sista anbudsdag är 2021-03-25.

Välkommen med ert anbud!

» Anbudsförfrågan

» Svensk Kvalitetsbas webbplats

2020-11-05
Extra stämma samt medlems- och utfärdarträff
Föreningen Svensk Miljöbas kallar till extra stämma den 25 november kl. 10.00-11.00 via Teams. Från kl. 9.40 går det att ansluta för att testa att allt fungerar.
Den 20 november kl. 10-12 anordnas en informations- och frågestund för medlemmarna. 
Anmäl gärna deltagande senast 2 dagar innan respektive tillfälle. 

I samband med stämman kommer en medlems- och utfärdarträff hållas kl. 13-16. Kallelse kommer skickas separat.

2020-11-05
Ny uppdatering av coronaanpassningen för revisioner enligt Svensk Miljöbas.  
Revisorer har möjlighet att genomföra revisioner via Skype, Teams eller motsvarande. Revisioner som ska kompletteras med ett fysiskt platsbesök inom sex månader ersätts med en digital halvårsuppföljning. Om verksamheten besökts tidigare kan avsteg göras från kravet på den kompletterande digitala halvårsuppföljningen. Samtliga revisorer har fått mer detaljerad information via e-post.

Detta beslut gäller tills vidare.

2020-08-20
Ny förlängning och uppdatering av coronaanpassningen för revisioner enligt Svensk Miljöbas
Utifrån det aktuella läget med risker för Coronaspridning har Svensk Miljöbas styrelse beslutat följande undantag:

Revisorer har möjlighet att genomföra revisioner via Skype, Teams eller motsvarande. Revisionen som skulle kompletteras med ett fysiskt platsbesök inom sex månader ersätts med en digital halvårsuppföljning under hela höstterminen 2020. Om verksamheten besökts tidigare kan avsteg göras från kravet på det kompletterande fysiska platsbesöket. Samtliga revisorer har fått mer detaljerad information via e-post.

Beslutet gäller fram till och med 31 december 2020 och kan komma att ändras.

2020-08-20
Medlems- och utfärdarträffen framflyttad
Den planderade träffen den 3 september flyttas fram till ett nytt datum. Ny inbjudan kommer.

Förlängning av coronaanpassning av revisioner enligt Svensk Miljöbas
Utifrån det aktuella läget med risker för Coronaspridning har Svensk Miljöbas styrelse beslutat följande undantag:

Revisorer har möjlighet att genomföra revisioner via Skype, Teams eller motsvarande. Revisionen kompletteras med ett fysiskt platsbesök inom sex månader. Om verksamheten besökts tidigare kan i vissa fall avsteg göras från kravet på fysiskt platsbesök. Samtliga revisorer har fått mer detaljerad information via e-post.

Beslutet gäller fram till och med 30 september 2020 och kan komma att ändras.

Årsmöte 2020
Svensk Miljöbas årsmöte 2020 sker den 22 april kl. 11.00-12.00. Årsmötet kommer att hållas via Skype eller motsvarande digial plattform. Från kl. 10.40 går det att ansluta för att testa att allt fungerar. Anmäl gärna deltagande senast den 20 april. 

Kommande utbildningar i Svensk Miljöbas kravstandard för revisorer:
Göteborg den 22 oktober 2020
Läs mer

Medlems- och utfärdarträff flyttad till den 3 september 2020
Den 3 september bjuder föreningen in till medlemsträff. Ny inbjudan kommer skickas ut. 
Plats: Malmö (prel)

» Se äldre nyheter i vårt nyhetsarkiv