Historik kring miljödiplomering av event

1995
Göteborgs stad arbetade fram den första versionen av miljödiplomering av event i samband med att Världsmästerskapen Friidrotts arrangerades i Göteborg 1995.

Under årens lopp har Göteborgs stad varit aktiva i att miljödiplomera event både i egen regi och i samarbete med andra aktörer i Sverige.

Svensk Miljöbas och miljödiplomering av event
2009 tog föreningen Svensk Miljöbas beslut om att lägga till miljödiplomering av event som ett verktyg för att verka för hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Den metod föreningen tagit fram är en vidareutveckling av den Göteborg använt sig av vid miljödiplomering av ett 100-tal event. Föreningens metod sattes i sjön i januari 2014.

Läs om vilka event som miljödiplomerats här