Vill ni miljödiplomera er verksamhet?

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge. Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

Kontakta en godkänd utfärdare

För att kunna miljödiplomera verksamheten ska en godkänd utfärdare anlitas. Utfärdaren har beprövade metoder, mallar och hjälpmedel för att stödja företag och andra organisatoner att införa miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas. Utfärdarnas metoder skiljer sig åt något men samtliga metoder innefattar att kraven i Svensk Miljöbas kan uppnås. Det är utfärdaren som står för vägledning i miljödiplomeringsarbete och som utfärdar miljödiplom när verksamheten har granskats och godkänts av en godkänd revisor.

Har ni frågor om miljödiplomeringen är det bara att ta kontakt med styrelsen eller någon av de godkända utfärdarna.

Ta in offert från flera utfärdare
När ni bestämt er för att miljödiplomera verksamheten är det bra att ta in offerter från flera utfärdare så att ni kan jämföra stöd, hjälp och priser.

Miljödiplomeringen bygger på ett samarbete mellan verksamheten och den godkända utfärdaren. Här kan du se de olika rollerna som Svensk Miljöbas, utfärdare och revisorer har - länk till Roller och ansvar

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat av att:

  • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
  • planera och genomföra miljöförbättringar
  • utbilda medarbetarna
  • följa upp och förbättra miljöarbetet

Miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Skillnaderna jämfört med ISO 14001/EMAS är bland annat lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna. Likheterna underlättar om verksamheten vill gå vidare mot en ISO 14001 certifiering eller en EMAS registrering. Svensk Miljöbas har gjort en jämförelse mellan Svensk Miljöbas, EMAS och ISO 14 001.

» Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)


Uppdaterad 2019-02-05