Vill ni miljödiplomera er verksamhet?

En miljödiplomering innebär att verksamheten inför ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och att minska verksamhetens miljöbelastning. En miljödiplomering kan även bidra till att verksamhetens varumärke stärks och med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.
» Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)

Kontakta en godkänd utfärdare

För att miljödiplomera verksamheten måste en godkänd utfärdare anlitas. Utfärdaren står för vägledning när miljöledningssystemet införs och utfärdar miljödiplomet när verksamheten är granskad och godkänd efter revision.
» Godkända utfärdare

Införa miljöledningssystemet

Utfärdarna har erfarenhet och beprövade metoder med mallar och stöd etc. för att stötta verksamheter vid införandet av miljöledningssystemet. Metoderna skiljer sig något men samtliga utfärdare har granskade och godkända metoder som möjliggör att kraven i Svensk Miljöbas kan uppnås.

Revidera miljöledningssystemet

Revisionen sker när miljöledningssystemet kraven i Svensk Miljöbas är på plats. Revisionen ska genomföras av en av Svensk Miljöbas godkända revisorer. Vid den första revisionen kan revisorn ha sin organisatoriska hemvist hos utfärdaren. Senast den andra revisionen ska revisionen göras av en tredjepartsrevisor. Det innebär att revisorn inte får vara knuten till utfärdaren eller ha varit delaktig vid införande av miljöledningssystemet.
» Godkända revisorer

Kontakta styrelsen eller utfärdarna med frågor!

Har ni frågor om miljödiplomeringen går det bra att ta kontakt med styrelsen eller någon av de godkända utfärdarna.
» Styrelsen 
» Godkända utfärdare

Låt flera utfärdare lämna offert

När ni bestämt er för att miljödiplomera verksamheten är det bra att ta in offerter från flera utfärdare för att kan jämföra stöd, hjälp och priser mm. Självklart är det en fördel om utfärdaren håller till nära den egna verksamheten, men många utfärdare är aktiva i hela landet.

Roller och ansvar

Miljödiplomeringen bygger på ett samarbete mellan verksamheten och utfärdaren. De olika rollerna i Svensk Miljöbas beskrivs här - Roller och ansvar

Vägen fram till ett miljödiplom i korthet

  • Förankra beslut om att påbörja ett strukturerat miljöarbete i ledningen
  • Kartlägg verksamhetens miljöpåverkan
  • Planera och genomföra miljöförbättringar
  • Utbilda och engagera medarbetarna
  • Följ upp och förbättra miljöarbetet

Miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Skillnaderna jämfört med ISO 14001/EMAS är bland annat lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna. Likheterna underlättar om verksamheten vill gå vidare mot en ISO 14001 certifiering eller en EMAS registrering. Svensk Miljöbas har gjort en jämförelse mellan Svensk Miljöbas, EMAS och ISO 14 001.

» Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)


Uppdaterad 2020-04-24