Miljödiplomering av event

Svensk Miljöbas har en metod för miljödiplomering av event som bygger på ett antal obligatoriska moment och att eventet uppfyller minst 75% av en praktisk åtgärdslista.


Svensk Miljöbas metod och handledningsmaterial

Uppdaterad 2015-07-03

Kontakta en godkänd utfärdare
För att få hjälp att miljödiplomera eventet tar ni kontakt med någon av de godkända utfärdarna.

Miljödiplomerade event
Är du intresserad av att se vilka event som miljödiplomerats se här.

Miljödiplomerat event - ett sätt att mötas miljösmartare
Den 2 juli 2015 genomförde Svensk Miljöbas ett seminarium om miljödiplomerat event.
Ni kan se filmen från seminariet här.

Engelsk översättning av metoden
Metoden finns även att tillgå på engelska för de aktörer som arbetar på en internationell marknad.