Diplomerade verksamheter

Godkända verksamheter har infört ett miljöledningssystem enligt kriterier i Svensk Miljöbas kravstandard. Verksamheterna med giltiga diplom framgår via länkarna nedan. Verksamheterna har även erhållit ett miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp. 

Miljödiplomerade event
Vill du se vilka event som miljödiplomerats - läs här.

» Länk till sammanställning av verksamheter med giltiga miljödiplom

Se även statistik över miljöledningssystem via Naturvårdsverket med koppling till det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Uppdaterad 2020-06-30