Diplomerade verksamheter

Vid årsskiftet 2015-2016 var ca 650 verksamheter i Sverige godkända enligt Svensk Miljöbas. De har alla infört ett miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas kravstandard och som bevis på att de uppfyller kraven har de erhållit ett miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp.

Miljödiplomerade event
Vill du se vilka event som miljödiplomerats - läs här.

» Länk till sammanställning av verksamheter med giltiga miljödiplom

Länkar för respektive utfärdare:

Se även statistik över miljöledningssystem via Naturvårdsverket med koppling till det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Uppdaterad 2016-12-01