Utfärdare godkända enligt Svensk Miljöbas

Organisationerna nedan uppfyller de krav på utfärdare som Svensk Miljöbas ställer. De har därigenom rätt att tilldela företag och andra organisationer som uppfyller samtliga krav på verksamheter ett miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp. Ta gärna in offert från flera utfärdare så att ni kan jämföra stöd, hjälp och priser. 

Länkar till utfärdarnas hemsidor finns under Medlemmar

Dekra Industrial AB
Miljödiplomerar verksamheter i hela Sverige.
Godkänd utfärdare till 2023-03-31
Kontakt: Max Öberg - max.oberg@dekra.com

Ecosustain i Kungälv AB 
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet.
Godkänd utfärdare till 2025-02-20 
Kontakt: Maria Hedqvist - maria.hedqvist@ecosustain.se

EHS-Solutions AB
Miljödiplomerar verksamheter i södra Sverige under varumärket Miljödiplom Syd. Godkänd utfärdare till 2023-12-31.
Kontakt: Johan Larsson - johan@miljodiplomsyd.se, info@ehs-solutions.eu

Eskilstuna Energi & Miljö AB
Miljödiplomerar verksamheter i Eskilstuna och Strängnäs kommun.
Godkänd utfärdare till 2022-12-31
Kontakt: Kjell Philipson - kjell.philipson@esem.se

Järfälla kommun
Miljödiplomerar verksamheter i Järfälla kommun.
Godkänd utfärdare till 2026-02-28
Kontakt: Madelene Hallberg Johansson – miljostrategiska@jarfalla.se

Jönköpings kommun
Miljödiplomerar verksamheter i Jönköpings kommun.
Godkänd utfärdare till 2024-01-31
Kontakt: Håkan Strid - hakan.strid@jonkoping.se och Linda Hassel - linda.hassel@jonkoping.se

Miljöförvaltningen Karlstads kommun
Miljödiplomerar verksamheter i Karlstad.
Godkänd utfärdare till 2025-04-30.
Kontakt: Per-Olof Haster - per-olof.haster@karlstad.se‎

Miljöstegen i Stockholm ekonomisk förening
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet. Har avtal med Stockholms stad om miljödiplomering.
Godkänd utfärdare till 2023-12-31
Kontakt: Annika Johansson – annika.johansson@miljostegen.se

Miljöstrategen i Jönköping AB
Miljödiplomerar verksamheter i södra Sverige.
Godkänd utfärdare till 2025-12-31
Kontakt: Jens Ottosson - jens@miljostrategen.se

Ramboll Sverige AB
Miljödiplomerar verksamheter i hela Sverige.
Godkänd utfärdare till 2026-03-31 
Kontakt: Josefin Borg - josefin.borg@ramboll.se

SamCert AB
Miljödiplomerar verksamheter i Göteborgs- och Stockholmsregionen samt i Bohuslän.
Godkänd utfärdare till 2022-01-31
Kontakt: Ann-Sofie Gustafsson - ann-sofie@samcert.se

SEE U Halmstad AB
Miljödiplomerar verksamheter i södra Sverige.
Godkänd till 2026-01-31
Kontakt: Hanna Berggren - hanna.berggren@seeu.se

SEVAB Strängnäs Energi AB
Miljödiplomerar verksamheter i Eskilstuna och Strängnäs kommun.
Godkänd ufärdare till 2024-05-31
Kontakt: Kjell Philipson - kjell.philipson@esem.se

Stiftelsen Ekocentrum
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet.
Godkänd utfärdare till 2027-09-30
Kontakt: Mikaela Rosander - mikaela.rosander@ekocentrum.se

Sustema AB
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet. Har avtal med Stockholms stad om miljödiplomering.
Godkänd utfärdare till 2023-12-31
Kontakt: Ellinor Avsan – ellinor.avsan@sustema.se

Utvecklamera Jemt AB
Miljödiplomerar verksamheter i Jämtland och Västergötland.
Godkänd utfärdare till 2024-12-31
Kontakt: Daniel Johansson - daniel@utvecklamera.se

ViaTellus Miljökonsult
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet, men främst i Göteborgsregionen. 
Godkänd utfärdare till 2024-03-31
Kontakt: Johanna Frej - johanna.frej@viatellus.se

Yggdrasil Miljömanagement AB
Miljödiplomerar verksamheter i hela landet.
Godkänd utfärdare till 2022-09-30
Kontakt: Petra Michélsen - petra.michelsen@yggdrasilmiljo.se

Örebro kommun
Miljödiplomerar verksamheter i Örebroregionen.
Godkänd utfärdare till 2024-02-28
Kontakt: Kristian Hellström - kristian.hellstrom@orebro.se


COWI AB, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, Rambo AB och Uddevalla kommun har avslutat sina utfärdarskap. Utfärdade miljödiplom är fortsatt giltiga i enlighet med giltighetstiden på respektive miljödiplom.

Uppdaterad 2021-09-29

» Läs mer om hur din organisation kan bli utfärdare