Granskning av utfärdare

För att få dela ut miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp, ska organisationen vara medlem i föreningen och dess metod blivit granskad och godkänd av Svensk Miljöbas styrelse på ordinarie styrelsemöte. Den blivande utfärdaren ska även delta på styrelsemötet för att presentera metoden. Där ges även möjlighet att att få råd och stöd av styrelsemedlemmarna.

Läs igenom nedanstående information inför att ni ansöker om att bli utfärdare:

Rutiner för blivande utfärdare

För att bli godkänd utfärdare behöver din organisation:

Mallar för blivande utfärdare

Föreningen har tagit fram en mall som fylls i av den blivande utfärdaren:

»Mall inför granskning enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas kravstandarder