Kalendarium

Styrelsemöten

2020 2019
23 januari 5 februari
20 februari 1 mars
18 mars 11 april
22 april 8 maj
19 maj 13 juni
10 juni 28 augusti
27 augusti 2 oktober
25 september 26 november
14 oktober 11 december
6 november
20 november
17 december

Medlems- och utfärdarträffar

Dag: Torsdag den 25 november 2020 
Plats: Via digital plattform - Teams
Anmälan: Inbjudan med innehåll kommer skickas ut senare.

Extra stämma - 25 november 2020 kl. 10-11

I samband med medlems och utfärdarträffen den 25 november kommer en extra stämma hållas. Stämman sker via Teams och från kl. 9.40 går det att ansluta för att testa att allt fungerar som det ska. Kallelse har skickats till medlemmarna. Anmäl gärna deltagande senast den 23 november.

Årsmöte

Onsdag den 22 april 2020 kl. 11.00
Obs! Årsmöet kommer hållas via digital plattform och styrelsen återkommer med mer information.

Revisorsutbildningar

Svensk Miljöbas kravstandard - se detaljerad info här

2021 2020
23 mars kl. 10.00-17.00, via digital plattform alternativt i Stockholm 22 oktober kl. 10.00-17.00, via digital plattform

Uppdaterad 2020-11-05