Kalendarium 2016-2017

Styrelsemöten

2016 2017
21 januari 26 januari
18 februari 23 februari
16 mars 23 mars
21 april 26-27 april
25-26 maj 9 juni
23 augusti (tfn) 7 september
13-14 september
25 oktober
23 november
15 december(tfn)

Medlems- och utfärdarträff

  • v. 38, 2017 i Södra Dalarna

Årsmöte

  • 21 april, 2016, Stockholm
  • 26 april, 2017, Göteborg

Revisorsutbildningar 2016-2017

Svensk Miljöbas kravstandard

2016 2017
10 mars, 2016 kl.10.00-17.00, Göteborg 31 januari kl. 10.00-17.00, i Stockholm
16 november kl. 10.00-17.00, Stockholm 1 juni kl. 10.00-17.00, i Göteborg
15 november kl. 10.00-17.00, Göteborg

Andra utbildningar

Utbildning i miljölagstiftning för revisorer och medlemmar
Under årens lopp har det kommit önskemål från revisorer och utfärdare om utbildning i miljölagstiftningen. Utbildningen hålls av Ragn-Sells Miljökonsult och WSP Group. Utbildningen genomförs om det blir minst 10 deltagare.

Datum: 9 mars 2016
Plats: Göteborg
Pris: 5 500 kr per person, exklusive moms. Priset inkluderar lunch och fika
Anmälan: annika.johansson@miljostegen.se, senast 15 februari 2016

Seminarium och utställningar

Utsällare på Aktuell Hållbarhet Arena, Almedalen på Gotland

  • 5 - 7 juli 2016

Sidan uppdaterad 2017-04-27