Krav på revisorer

Innan ett Svensk Miljöbas miljödiplom utfärdas till en verksamhet ska dokument och miljöarbete granskas och godkännas av en revisor. Revisorn ska vara godkänd av föreningen Svensk Miljöbas.

För att bli godkänd revisor ska samtliga Krav på revisorer i Svensk Miljöbas kravstandard uppfyllas. Föreningen har tagit fram en illustration av de roller och de ansvar de olika aktörerna har, den finner ni här.

Kraven omfattar bland annat:

  • Eftergymnasial utbildning inom miljöområdet
  • Arbetslivserfarenhet inom miljöområdet
  • Tidigare erfarenheter av att genomföra miljörevisioner

Samtliga revisorer ska genomgå revisorsutbildning anordnad av föreningen Svensk Miljöbas.

» Godkända revisorer

Uppdaterad 2017-11-28

Ansöka om att bli revisor

Fyll i följande webbformulär när du vill bli revisor. Gå igenom kraven på att bli godkänd revisor innan du ansöker.

» Webbformulär

När webbformuläret är ifyllt och skickat ska revisionsrådet meddelas via e-post att en ansökan är skickad.

E-postadress:
revisionsrad@svenskmiljobas.se

Godkännande
Godkännande av miljörevisorer sker vid styrelsemöten. Handläggningstiden minst en månad efter att en komplett ansökan inkommit till revisionsrådet. Under sommarmånaderna är handläggningstiden längre.