Kravstandarden Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas kravstandard är ett resultat av många års arbete med olika miljödiplomeringsmodeller i Sverige. Sedan 2005 utgör kraven i standarden en gemensam lägsta nivå för de olika diplomeringarna.

Standarden syftar till att säkerställa att de verksamheter som tilldelas diplom uppfyller samtliga de krav som anges i standarden. Standarden innehåller därför även krav på utfärdarnas arbetssätt och material samt krav på de revisorer som får godkänna en verksamhet.

Den första versionen av Svensk Miljöbas kravstandard antogs i december 2005 och den andra i november 2010. Den tredje och nu gällande versionen antogs den 22 november 2013.

» Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) (pdf)

Ny kravstandard från och med 1 januari 2018

På Svensk Miljöbas årsmöte den 26 april 2017 antog årsmötet en ny kravstandard som börjar gälla 1 januari 2018.

>>Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)

Uppdaterad 2017-04-27

Kravstandardens tre delar

1. Krav på utfärdare
2. Krav på revisorer
3. Krav på verksamheter