Kravstandarden Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas kravstandard är ett resultat av många års arbete med olika miljödiplomeringsmodeller i Sverige. Sedan 2005 utgör kraven i standarden en gemensam lägsta nivå. 

Standarden syftar till att säkerställa att de verksamheter som tilldelas diplom uppfyller samtliga krav i standarden. Den innehåller därför även krav på utfärdare och revisorer.

Den senaste standarden gäller från den 1 januari 2018. 
» Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)
Se krav på utfärdare och revisorer nedan.

Krav på utfärdare och revisorer
Vid årsmötet den 20 maj 2021 antogs nya krav på utfärdare och revisorer, dessa ersätter kap 1 och 2 i Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)
»Krav på utfärdare och revisorer

Den första versionen av Svensk Miljöbas kravstandard antogs i december 2005, den andra i november 2010, den tredje i november 2013 och den fjärde och aktuella versionen i april 2017.

Tidigare version av standarden 
» Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) (pdf)

Uppdaterad 2018-10-03

Kravstandardens tre delar

1. Krav på utfärdare
2. Krav på revisorer
3. Krav på verksamheter