Ansöka om medlemskap

Här kan du höra några av Svensk Miljöbas medlemmar berätta om mervärdena att vara medlem i Svensk Miljöbas.
»Länk till intervjuer med medlemmar

Fyll i följande webbformulär vid ansökan om medlemskap

» Webbformulär

När webbformuläret är ifyllt och skickat ska föreningen kontaktas via e-post med kortfattad brev om att ansökan om medlemskap gjorts. Brevet ska dateras och undertecknas av organisationens firmatecknare.

E-postadress:
info@svenskmiljobas.se

» Läs om avgifter för medlemskap

» Stadgar (pdf)