Varför vara medlem?

Här hittar du bland annat en länk från Svensk Miljöbas medlems- och urfärdarträff 2017, där intervjuades medlemmar om motiv till medlemskap, varför företag vill diplomeras osv.
>>>Länk till Svensk Miljöbas filmer

Ansöka om medlemskap

Fyll i följande webbformulär vid ansökan om medlemskap

» Webbformulär

När webbformuläret är ifyllt och skickat ska föreningen kontaktas via e-post med kortfattad brev om att ansökan om medlemskap gjorts. Brevet ska dateras och undertecknas av organisationens firmatecknare.

E-postadress:
info@svenskmiljobas.se

» Läs om avgifter för medlemskap

» Stadgar (pdf)