Om föreningen

Föreningen Svensk Miljöbas är en ideell förening som bildades 2005 som resultat av flera års samarbete mellan Göteborgs Stad, Järfälla kommun, Nacka kommun, Stockholms Stad och Håll Sverige Rent med flera. Föreningen består av medlemmar från både privat och offentlig sektor och är öppen för organisationer som har intresse att arbeta enligt föreningens syften. Föreningen har tagit fram miljöpolicy och riktlinjer för sitt interna miljöarbete.

Syfte

Föreningens syfte är att:

  • Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.
  • Förvalta, utveckla och marknadsföra Svensk Miljöbas miljöledningsstandard och dess övriga verksamhet.
  • Säkerställa en hög kvalitet i Svensk Miljöbas.
  • Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen.
  • Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt.

Målsättning

Föreningen Svensk Miljöbas har som målsättning att fler medlemmar ska ansluta sig till föreningen och att antalet utfärdare ska öka i hela Sverige. Antalet miljödiplomerade verksamheter ska öka och Svensk Miljöbas ska vara nationellt erkänd bland upphandlare, inköpare, företag och intresseorganisationer.
Här kan ni se intervjuer med några av Svensk Miljöbas medlemmar, där de bland annat berättar om mervärdet att vara medlem i föreningen.
»Länk till intervjuer med medlemmar

Föreningens verksamhet

Föreningen har en aktiv styrelse och aktiva medlemmar som utöver att förvalta och utveckla standarden verkar för att sprida information till och kommunicera med en rad intressenter. Målgrupper är exempelvis upphandlare och inköpare inom såväl företag som offentliga myndigheter och förvaltningar.

Bildspel:

Presentation SMB 2014 (.ppt)

Historik

» Tio år med Svensk Miljöbas.

Föreningens gamla logotyp

Svensk Miljöbas gamla logotyp

Uppdaterad 2017-10-09

Stadgar

» Stadgar (pdf)

Ansöka om medlemskap

Fyll i följande webbformulär vid ansökan om medlemskap.

» Webbformulär

När webbformuläret är ifyllt och skickat ska föreningen kontaktas via e-post med kortfattad brev om att ansökan om medlemskap gjorts. Brevet ska dateras och undertecknas av organisationens firmatecknare.

E-postadress:
info@svenskmiljobas.se

» Läs mer om avgifter för medlemskap
» Stadgar (pdf)