Revisionsrådet

Revisionsrådet är en instans för:

  • allmänna frågor som gäller revisorer och revision
  • handläggning av ansökningar från revisorer inför godkännande av styrelsen
  • klagomål gällande revisorer och utfärdare

Ledamöter i revisionsrådet

Kristian Hellström - Örebro kommun
Telefon: 019- 21 14 68

Maria Hedqvist - Ecosustain i Kungälv AB
Tfn: 0709-18 19 21

Mikael Kihlblom - Sustema AB
Tfn: 0702-79 90 42

E-post: revisionsrad@svenskmiljobas.se

Uppdaterad 2018-04-18