Revisionsrådet

Revisionsrådet är en instans för:

  • allmänna frågor som gäller revisorer och revision
  • handläggning av ansökningar från revisorer inför godkännande av styrelsen
  • klagomål gällande revisorer och utfärdare

Ledamöter i revisionsrådet

Kristian Hellström - Örebro kommun
Telefon: 019- 21 14 68

Elin Lundin - Miljöförvaltningen Göteborgs Stad
Telefon: 031-368 37 66

E-post: revisionsrad@svenskmiljobas.se

Uppdaterad 2016-02-24