Utbildningar för revisorer

För att bli godkänd revisor krävs bland annat att du ska delta i revisorsutbildning. En grundförutsättning är att du deltagit i utbildning i revisionsteknik, den genomför du via annan utbildare till exempel Canea, SIS, WSP etc.

Efter godkännande ska revisorn minst var tredje år delta i Utbildningen- Svensk Miljöbas kravstandard för revisorer för att fortsätta vara godkänd miljörevisor. Utbildningen anordnas av föreningen Svensk Miljöbas.

Från den 1 januari 2018 gäller en uppdaterad version av Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017). Krav på revisorer under kapitel "2.2 Grundutbildning och erfarenhet" innefattar nu att revisor ska ha deltagit i utbildning i miljölagstiftning.

Svensk Miljöbas kravstandard

Utbildningen riktar sig till dig som:

 • vill bli godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och,
 • tidigare är godkända men som behöver delta i utbildningen för att bibehålla ert godkännande

Innehåll:

 • Tolkning av kraven i Svensk Miljöbas och praktisk erfarenhetsutbyte
 • Förväntningar på dagen
 • Bakgrund Svensk Miljöbas
 • Roller och ansvar i Svensk Miljöbas
 • Att revidera för Svensk Miljöbas
   - revisorns roll
   - tolkning av kraven och workshop
   - revisionsinstruktion
 • Eventdiplomering
 • Utvärdering

Datum för utbildning - Svensk Miljöbas kravstandard

Tid: 23 mars 2021, kl. 10.00-17.00
Plats: Via digital plattform alternativt i Stockholm om situationen tillåter

Pris: 5 500 kr per person, exklusive moms. Priset inkluderar lunch och fika vid fysisk utbildning

Anmälan sker till: annika.johansson@miljostegen.se
Sista anmälnings- och avanmälningsdag: tre veckor innan utbildningen.

Kursen genomförs om det blir 10 deltagare.

Inlämningsuppgift
Inför utbildningen kommer ni att få en arbetsuppgift som ska skickas till Annika senast tre dagara innan respektive utbildning. Inlämningsuppgiften är obligatorisk att göra inför utbildningen.

Miljölagstiftning för revisorer

Utbildningen riktar sig till dig som:

 • Vill bli godkänd revisor och som inte tidigare deltagit i utbildning i miljölagstiftning
 • Är godkänd revisor men inte tidigare deltagit i utbildning i miljölagstiftning

Datum för utbildning - Miljölagstiftning för revisorer

Tid: Datum planeras in när efterfrågan finns
Plats:
Pris: 5 500 kr per person, exklusive moms. Priset inkluderar lunch och fika

Anmälan sker till: annika.johansson@miljostegen.se
Sista anmälnings- och avanmälningsdag: tre veckor innan utbildningen.

Kursen genomförs om det blir 10 deltagare.

Uppdaterad 2020-11-05