Revisorsutbildning

För att bli godkänd revisor krävs bland annat att du ska delta i revisorsutbildning. En grundförutsättning är att du deltagit i utbildning i revisionsteknik, den genomför du via annan utbildare till exempel Canea, SIS, WSP etc.

Efter godkännande ska revisorn minst var tredje år delta i Utbildningen- Svensk Miljöbas kravstandard för revisorer för att fortsätta vara godkänd miljörevisor. Utbildningen anordnas av föreningen Svensk Miljöbas.

Utbildning - Svensk Miljöbas kravstandard

Utbildningen riktar sig till er som:

 • vill bli godkänd revisor enligt Svensk Miljöbas och,
 • tidigare är godkända men som behöver delta i utbildningen för att bibehålla ert godkännande

Innehåll:

 • Tolkning av kraven i Svensk Miljöbas och praktisk erfarenhetsutbyte
 • Förväntningar på dagen
 • Bakgrund Svensk Miljöbas
 • Roller och ansvar i Svensk Miljöbas
 • Att revidera för Svensk Miljöbas
   - revisorns roll
   - tolkning av kraven och workshop
   - revisionsinstruktion
 • Eventdiplomering
 • Utvärdering

Datum för utbildningar

Kurserna nedan genomförs om det blir 10 deltagare.

Svensk Miljöbas kravstandard

Datum: 19 april 2018, kl. 10.00-1700 (Fullbokad)
Plats: Stockholm

Datum: 14 november 2018, kl. 10.00-17.00
Plats: Göteborg


Pris: 5 500 kr per person, exklusive moms. Priset inkluderar lunch och fika

Anmälan sker till: annika.johansson@miljostegen.se
Sista anmälnings- och avanmälningsdag: tre veckor innan utbildningen.

Inlämningsuppgift
Inför utbildningen kommer ni att få en arbetsuppgift som ska skickas till Annika senast tre dagara innan respektive utbildning. Inlämningsuppgiften är obligatorisk att göra inför utbildningen.