Föreningens styrelse

Ordförande
Annika Johansson - Miljöstegen i Stockholm Ek. För
annika.johansson@miljostegen.se
Tfn: 0707-912 890

Vice ordförande
Annalena Sjölund, Miljökompassen AB
annalena@miljokompassen.se
Tfn:0703-15 60 70

Sekreterare
Hanna Berggren, SEE U Halmstad AB
hanna.berggren@seeu.se
Tfn: 073-7082582

Ledamot och kassör
Ida Olofsson - Amio konsult AB
ida@amiokonsult.se
Tfn: 0733-441046

Ledamot och representant i revisionsrådet
Maria Hedqvist - Ecosustain i Kungälv AB
maria.hedqvist@ecosustain.se
Tfn: 0709-18 19 21

Ledamot och representant i revisionsrådet
Kristian Hellström - Örebro kommun
kristian.hellstrom@orebro.se
Tfn:019-21 14 68

Ledamot och representant i revisionsrådet
Mikael Kihlblom - Sustema AB
mikael.kihlblom@sustema.se
Tfn: 0702-79 90 42

Suppleant
Max Öberg - DEKRA Industrial AB
max.oberg@dekra.com
Tfn: +46 10 455 11 69

Suppleant
Daniel Johansson, Utvecklamera Jemt AB
daniel@utvecklamera.se
Tfn: 070-1603603

Föreningens revisionsråd

Länk till revisionsråd

Uppdaterad 2018-09-17