Styrelsens arbete

Styrelsen har i uppdrag av årsmötet att utveckla och driva verksamheten i enlighet med stadgar, standarder, metoder och årsmötesbeslut. Här kan ni läsa utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2015 och Verksamhetsplan för 2016.

Föreningens syfte och därmed styrelsens är att:

  • Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning
  • Förvalta, utveckla, och marknadsföra Svensk Miljöbas miljöledningsstandard och dess övriga verksamhet
  • Säkerställa en hög kvalitet i Svensk Miljöbas
  • Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen
  • Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt

Utdrag ur stadgarna som antogs 2014

Marknadsföring och informationsmaterial

Medlemmar, utfärdare och revisorer

Uppdaterad 2016-06-27