Svensk Miljöbas - för upphandlare och inköpare

Svensk Miljöbas är en miljöledningsstandard som bygger på kraven i ISO 14 001 och som är anpassad till mindre företag och organisationer. Standarden ställer krav på den som vägleder verksamheten i arbetet med att införa miljöledningssystemet (utfärdare) den som reviderar verksamheten (revisorer) och den organisation som ska miljödiplomeras (verksamheter).

Svensk Miljöbas har tagit fram en jämförelse mellan ISO 14001, EMAS och Svensk Miljöbas.

Under årens lopp har har många verksamheter miljödiplomerats och vid årskiftet 2015/2016 hade ca 640 olika verksamheter ett giltigt miljödiplom. Miljöledningsstandarden är framtagen för att passa de något mindre verksamheterna, men även större verksamheter, företag och kommuner har valt att miljödiplomera sig enligt Svensk Miljöbas.

Reviderade av godkända revisorer

De verksamheter som är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas har reviderats av revisorer som är utbildade och godkända av Svensk Miljöbas.

Kraven på revisorer

Godkänd revisor ska:

  • ha eftergymnasial utbildning inom miljöområdet.
  • ha minst tre års arbetslivserfarenhet varav två års arbetslivserfarenhet inom miljöområdet
  • ha deltagit i revisionsteknikutbildning om minst en dag och utbildningen ska vara godkänd av Svensk Miljöbas styrelse
  • ha deltagit i utbildning i Svensk Miljöbas kravstandard anordnad av Svensk Miljöbas
  • minst vart tredje år delta i utbildning i Svensk Miljöbas kravstandard anordnad av Svensk Miljöbas
  • upprätthålla aktuell kunskap om Svensk Miljöbas kravstandard.

Tredjepartsrevision

Svensk Miljöbas har krav på att tredjepartsrevision ska ske minst vart fjärde år. Det innebär att den revisor som genomför miljörevisionen inte är knuten till den diplomerade verksamhetens utfärdare och inte har stöttat verksamheten vid implementeringen av miljöledningssystemet.

De miljödiplmerade verksamheterna ska genomföra åtgärder

För att erhålla och förnya sitt miljödiplom ska verksamheterna både införa och underhålla sitt miljöledningssystem och genomföra konkreta miljöförbättrande åtgärder. Utöver det ska medarbetarna utbildas i miljökunskap.

Vägledning av en godkänd utfärdare

Svensk Miljöbas har förutom krav på verksamheter och revisorer även krav på utfärdarna. Utfärdarna ska ha en metod som är godkänd av Svensk Miljöbas för att kunna utfärda miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp. Metoden består av ett skriftligt handledningsmaterial och praktiskt stöd som vägleder en verksamhet i arbetet att uppnå kraven i Svensk Miljöbas.

Miljödiplomerade verksamheter

De verksamheter som har ett giltigt miljödiplom återfinns via Svensk Miljöbas hemsida. När datum för miljödiplomets giltighet passeras försvinner verksamheten automatiskt från sidan.

Sidan uppdaterad 2017-02-01