Varför miljödiplomera verksamheten?

Att miljödiplomera verksamheten är ett sätt att skapa ordning och reda i miljöarbetet, det underlättar också kommunikation av verksamhetens miljöarbete.

Motiv att miljödiplomera verksamheten:

  • Resurseffektivisering inom bland annat energi, avfall, sophämtning och lager
  • Vara med i upphandlingar där miljökrav ställs
  • Engagemang hos anställda
  • Konkurrenskraftigare mot kunder
  • Oberoende granskning av miljöarbetet och ökad trovärdighet
  • Mindre påverkan på miljön
  • Långsiktighet och hållbarhet

Här kan ni se och höra vad Annika Lundgren Thomsson som arbetat med miljödiplomering av sitt företag i många år säger om vinsterna med att vara miljödiplomerad. » Filmklipp från Almedalen 2013